You are currently viewing Sygnalizacja LED

Sygnalizacja LED

Sygnalizacja LED jest popularnym sposobem
wyświetlania informacji na wielu różnych urządzeniach. Sygnalizator Led to
proste urządzenie, które emituje światło do sygnalizowania stanu urządzenia.
Przykładowo zielona dioda oznacza, że urządzenie jest włączone a czerwona, że jest
wyłączone. Sygnalizatory Led mogą być stosowane jako sygnał ostrzegawczy np.
świecąca czerwona dioda może oznaczać zakaz wjazdu, przejazdu lub urządzenie w
ruchu.

Nasza dioda została zaprojektowana typowo do
sygnalizacji stanu bramy, co nie oznacza możliwości innego zastosowania.

Przy projektowaniu diody priorytetem była
estetyka oraz mały rozmiar, które udało się spełnić.

Wymiary naszego sygnalizatora to 35x25mm jego
niewielki rozmiar daje możliwość zainstalowania go w słupku ogrodzeniowym.
W pozycji „wyłączony – off” jest on praktycznie niewidoczny, natomiast w pozycji „włączony – on” można zidentyfikować jego położenie. 

Zasilanie sygnalizatora to 24V AC/DC  przy czym biegunowość
nie ma znaczenia .

Sygnalizator został przystosowany do pracy na
zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych.